HITTA HIT

Fröålägret ligger i området mellan Åre Björnen och Fröå gruva. Hit tar man sig enklast genom att vandra eller åka skidor längs gamla Fröåvägen, antingen från Fröågruva (ca.800 m) eller från Åre Björnen (ca. 2,5 km).  Gamla Fröåvägen är en sk ”share the trail led” vilket innebär att man även får vandra på denna led under vintertid. Parkering finns på båda ställena.

2D karta över området
3D karta över området

Det går alltid att nå Fröålägret via ”Gamla Fröåvägen” vilken är en sk ”Share the trail” led. Detta innebär man får åka skidor eller promenera på samma led (att promenera fungerar även på vintern).

Vi hjälper er gärna att boka andra transporter såsom hundspann, skoter eller elcykel.